Crveno vino

Srce, ljubav i vino su neodvojivi. Njihova međusobna uslovljenost je tolika da oni jednostavno pretstavljaju jedan neraskidivi začarani krug. U tom krugu sve ima svoje mesto i svoju funkciju. Ako nema ljubavi neće biti ni vinograda, a niti grožđa, ...