VINO U SLUŽBI ZDRAVLJA KALČINO i SANGRIJA

 Ljubav prema vinu je iskrenija od mnogih drugih ljubavi. Kada to izgovarate sa aspekta onih koji nisu ljubavlju posvećeni prema ovom božijem nektaru, onda te reči i nemaju nekakvu težinu. Ali, kada to čujete, pa i osetite već, kod nekoga koji uživa u njemu, onda upravo shvatite od kolikog značaja su te reči. Posebnu dimenziju imaja pak reči od ...

VRSTE ISHRANE

U svom kontinuiranom razvoju, čovek je svoju ishrani prilagođavao uslovima života i podneblju u kome je živeo. Priroda je oduvek bila osnovni izvor života i rasadnik namirnica koje su sačinjavale njegovu ishranu. U prirodi je, i bez da se posebno trudio, nalazio sve ono što je potrebno njegovom organizmu, birajući više instiktom i nagonom, nego znanj ...

PRAVILNA ISHRANA

  Ishrana ljudi je proces unošenja životnih namirnica u organizam, sa ciljem obezbeđivanja uslova za funkcionisanje svih organa u čovečijem organizmu. Te životne namirnice su nosioci biološki vrednih hranjivih i zaštitnih materija, koje u procesu metabolizacije kroz mnogobrojne fiziološke i bio-hemijske procese obezbeđuju gradivne, energetske i ...