ISHRANA KOD BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNIH PUTEVA

Osnovni zadatak bubrega je da izlučuju vodu i mineralne soli iz tela. Oni održavaju ravnomernost sadržaja vode i elektrolita u telu, kao i acido-baznu ravnotežu. Na taj način oni pomažu organizmu da sačuva sve materije koje su mu potrebne, kao što su aminokiseline i belančevine plazme i grožđani šećer u krvi. Što znači da bubrezi održavaju izotoniju, izojoniju i izohidriju u organizmu. Ove funkcije mogu delimično i u potpunosti biti oštećene u slučaju zaraznih bolesti koje dovode do zapaljenja bubrega, odnosno nefritisa (Brightova bolest). Zapaljenje obično zahvata čitav organ, ili neke njegove delove, a javlja se ko posledica komplikacija kod zaraznih bolesti, kao što su: šarlah, difterija, angina, grip, pneumonija, ali i kod raznih intoksikacija teškim metalima (živa). Oboljenje je obično praćeno povećanim pritiskom, zatim glvoboljom, mukom, povraćanjem i edemima. U slučajevima, kada akutni nefritis pređe u hronični, nastaje anemija koja se najčešće završava smrću. Kada u bubrezima dođe do nefrotskog sindroma, tada organizam mokraćom gubi velike količine belančevina, što prate veliki otoci u potkožnom tkivu i telesnim šupljinama. Ovakva stanja prati normlan krvni pritisak.

Opšti principi dijetetskih mera kod bubrežnih bolesti.

–         Ishrana treba da bude tako planirana da ne izazove još veća oštećenja bubrega i čitavog organizma. To znači da ishranom treba sprečiti pojavu uremije i edema.

–         Planirana ishrana svojim sadržajem treba da štedi bubrege, da obezbedi najneophodnije energetske, gradivne i zaštitne materije kako ne bi došlo dopothranjenosti, s obzirom na znatan gubitak belančevina u toku bolesti, kao i na činjenicu da bolest traje dugo (u slučaju da je bolest dobila hroničn karakter).

–         Dnevni obrok treba planirati tako, da se hrana konzumira kroz veći broj obeda sa manjom količinom hrane. Ove je značajno u onim situacijama kada je bitno smanjena tolerancija prema hrani (slučaj akutnog nefrita i uremije).

–         Jake začine i svaku vrstu alkohola treba zabraniti.

–         Kod sastavljanja dnevnog obroka posebno treba obratiti pažnju na one elemente, u čijem metabolizmu bubrezi imaju glavnu ulogu, kao što su voda, belančevine i kuhinjska so.

Leave a Comment