IDEALNA TELESNA TEŽINA

Ljudski organizam ima svoje, veoma precizno, određene potrebe za hranjivim suptancama koje su neophodne za njegovo normalno funkcionisanje. Za njegov  normalan razvoj, obezbeđivanje funkcionalne sposobnosti (umne i fizičke), za obnovu i reprodukciju, održavanje stabilnog stanja zdravlja, organizam treba svakodnevno i pre svega redovno, snabdevati neophodnim životnim namirnicama. Priroda i njegov stvoritelj su veoma precizno odredili, čega i koliko  ljudsko telo mora da dobije u obliku hrane, da bi bilo zadovoljeno, pa zatim sve to pravilno rasporedilo po potrebma mnogobrojnih funkcija organa čovečijeg tela. U ljudskom telu se ništa ne dešava slučajno, a još manje od prilike, sve je do tančina precizno definisano i tačno se zna kako ono funkcioniše i šta mu je potrebno da se te funkcije odvijaju u skladnom odnosu i da pritom čine jedinstvenu organsku, ljudsku mašinu.

Hrana je osnovna energija ljudskog tela i ne postoji nikakva druga koja je može zameniti ili nadomestiti. Hranom telo dobija sve neophodne hranjive materije za svoj razvoj, njegovu stalnu obnovu i reprodukciju.  Takođe, ćovek hranom dobija sve bitne supstance za svoju zaštitu.  Ta optimalna zaštita kojom se ljudski organizam brani od svih bolesti, kako onih iznutra, a tako i onih spoljašnjih, ulazi u organizam hranom u obliku vitamina, minerlnih soli, oligo elemenata i veoma bitnih, enzima. Centri moći u čovečijem organizmu neprekidno donose odluke i kontrolišu rad njegovih organa i na hiljade fizioloških, metaboličkih i bio-hemijskih  procesa koji se u njemu odvijaju, kako bi ta organska mašina radila bez zastoja i u svom punom kapacitetu. Kada čovek svojom nepravilnom ishranom taj sklad poremeti i kada primora svoj organizam da se sam snalazi u potrazi za onim supstancama za koje ga je čovek uskratio, da konbinuje i pronalazi rešenja u sopstvenim rezervama, onda on ozbiljno ugrožava njegovu funkciju i svoje zdravlje.  Ne smete biti u dilemi, da je vaša pravilna ishrana najvažnija obaveza koju imate u svom životu i kojom bitno, svesno ili nesvesno, utičete i odlučujute o svom zdravlju i dužini svog života. Najbolja kontrola i dokaz da se pravilno hranite je stanje vašeg tela, njegov govor i njegova idealna telesna težina.  Usklađenost tih pokazatelja je stanje vašeg zdravlja iz koga proizilazi i vaše samopouzdanje i sva, ukupna perspektiva vašeg života. Nije idealna telesna težina samo pitanje vašeg estetskog statusa. Naprotiv, ono je dokaz vaše opšte i zdravstvene kulture, vašeg ukupnog odnosa prema sopstvenom životu i društvu.

                                        dr. Predrag B. Nenadić,dipl.nutricionista

Оставите коментар